Quay lại trang chủ

Văn bản pháp luật


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2016243

(Chinhphu.vn) - Quy định mới về phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo; tăng lương tối thiểu vùng; cấp học bổng chính sách cho HSSV dân tộc thiểu số nghèo; hỗ trợ nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú có hoàn cảnh khó khăn... là những chính sách ...

Xem thêm
10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016

10 Luật có hiệu lực từ 1/1/2016196

(Chinhphu.vn) - Từ 1/1/2016, 10 luật có hiệu lực thi hành gồm: Luật Bảo hiểm xã hội; Luật căn cước công dân; Luật hộ tịch; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi; Luật nghĩa vụ quân sự; Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật tổ chức Chính phủ; ...

Xem thêm